BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 3 listopada 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie

pt.: KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA

Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni

– ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia

– rozwijanie zdolności manualnych

– wykorzystanie książeczek do terapii integracji sensorycznej dzieci

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 28 w Poznaniu (Gr. „OBŁOCZKI”).

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców.

Warunki uczestnictwa w konkursie :

 • Wykonanie pracy konkursowej – książki sensorycznej-dotykowej.

 • Wykorzystanie różnorodnych faktur i materiałów (filc, papier piankowy, sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki itp.).

 • Książka powinna liczyć 10-15 kartek.

 • Wiek dziecka biorącego udział w konkursie: 3-6 lat.

 • Praca powinna być wykonana przez dziecko z rodzicem.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

 • Książeczka nie powinna zniszczyć się pod wpływem użytkowania.

 • Do pracy prosimy dołączyć metryczkę z tyłu książeczki (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, imię rodzica).

 • Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

 • Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

 • Praca konkursowa powinna być starannie zapakowane.

 • Prace należy dostarczyć do 30.11.2021 r. do grupy „Obłoczki”

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników odbędzie się 12.2021 r.

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie będą podlegać: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, trwałość wykonania, a także estetyka wykonania pracy.

Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonione I, II, III miejsce za które laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Wyróżnione dodatkowo prace również otrzymają nagrody i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Organizator konkursu:

Przedszkole nr 28 w Poznaniu grupa „Obłoczki”

Koordynatorzy:

Magdalena Bartkowiak; Aneta Snowacka-Bartkowiak (gr. „Obłoczki”)