BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 października 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc październik

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) oraz treści programowe dla 6-latków:

Temat tygodnia: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 6-latków:
• rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
• rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy prozdrowotnej,
• poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie mowy, rozwijanie inwencji twórczej,
• rozwijanie umiejętności plastycznych

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
• wiązanie obuwia;
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
Językowa aktywność dziecka
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
Artystyczna aktywność dziecka
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
• rozumienie znaczenia higieny osobistej;
• nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
• wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;
• sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• posługiwanie się poprawną mową;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
• rozpoznawanie liter pisanych.
Artystyczna aktywność dziecka
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki.
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
Poznawcza aktywność dziecka
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• samodzielne wykonywanie przetworów z owoców i warzyw;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

 

Temat tygodnia: Kto może być nauczycielem?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 6-latków:
• rozwijanie mowy, zapoznanie z pracą nauczyciela,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie wyobraźni dzieci,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności plastycznych

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
• wiązanie obuwia;
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
Językowa aktywność dziecka
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
• wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
• rozumienie znaczenia higieny osobistej.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
• nazywanie etapów edukacji.
Językowa aktywność dziecka
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• posługiwanie się poprawną mową;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
• rozpoznawanie liter pisanych.
Artystyczna aktywność dziecka
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
Poznawcza aktywność dziecka
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Temat tygodnia: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 6-latków:
• rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,
• rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• opanowanie prostych figur tanecznych,
• rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,
• rozwijanie aktywności badawczej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności plastycznych

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
• wiązanie obuwia
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
Językowa aktywność dziecka
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
Artystyczna aktywność dziecka
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
• rozumienie znaczenia higieny osobistej;
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• posługiwanie się poprawną mową;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
• rozpoznawanie liter pisanych.
Artystyczna aktywność dziecka
• nauka elementów wybranych tańców ludowych, np. krakowiaka, polki;
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
• poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca.
Poznawcza aktywność dziecka
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
• słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
• rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Temat tygodnia: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 6-latków:
• rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,
• rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności plastycznych.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
• wiązanie obuwia;
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
Językowa aktywność dziecka
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
Artystyczna aktywność dziecka
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
• rozumienie znaczenia higieny osobistej.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
• otaczanie troską roślin i zwierząt;
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• posługiwanie się poprawną mową;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
• rozpoznawanie liter pisanych.
Artystyczna aktywność dziecka
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
Poznawcza aktywność dziecka
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) oraz treści programowe dla 5-latków:

Temat tygodnia: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5-latków:
• rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
• budzenie zainteresowania literami,
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1, poznanie zawodu lekarza,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
• rozwijanie mowy, kształtowanie postawy prozdrowotnej,
• poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie mowy, ćwiczenie pamięci długotrwałej.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
● rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych;
● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
● dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi;
● uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie;
● rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby;
● spożywanie zdrowej zrywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych);
● poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się lekarstwami, środkami chemicznymi.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
● cieszenie się z sukcesów innej osoby;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
● szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
● wspólne wykonywanie prac plastycznych;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
Językowa aktywność dziecka:
● aktywne słuchanie rozmówcy;
● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
● rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
● tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
● odróżnianie druku od pisma odręcznego.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
● posługiwanie się zabawkami na baterie;
● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
Aktywność poznawcza:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
● dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);
● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
● poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
● nazywanie figur geometrycznych;
● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy.

Temat tygodnia: Kto może być nauczycielem?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5-latków:
• rozwijanie mowy, poznawanie roli nauczyciela,
• budzenie zainteresowania literami,
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2, poznawanie zawodu nauczyciela,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie kompetencji twórczych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• ćwiczenie pamięci, rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności plastycznych

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● poznawanie wybranych przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lornetek, lup, mikroskopów.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych;
● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
● cieszenie się z sukcesów innej osoby;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
● szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
● wspólne wykonywanie prac plastycznych;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
● podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
● identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby.
Językowa aktywność dziecka:
● aktywne słuchanie rozmówcy;
● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
● wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
● rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
● tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
● odróżnianie druku od pisma odręcznego.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
● posługiwanie się zabawkami na baterie;
● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
Aktywność poznawcza:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
● dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);
● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
● poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
● porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
● rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
● rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
● wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
● łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.

Temat tygodnia: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5-latków:
• rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,
• budzenie zainteresowania literami,
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
• rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych,
• budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie mowy.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów, np. plastikowych butelek, gumy pasmanteryjnej, gazet, sznurków, pudełek.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych;
● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
● cieszenie się z sukcesów innej osoby;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
● szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
● wspólne wykonywanie prac plastycznych;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
● podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
● identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby.
Językowa aktywność dziecka:
● aktywne słuchanie rozmówcy;
● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
● rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
● tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
● odróżnianie druku od pisma odręcznego.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
● posługiwanie się zabawkami na baterie;
● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
● poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera);
● wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych, np.: plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp. oraz tworzywa przyrodniczego;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
Aktywność poznawcza:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
● dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);
● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
● poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
● nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
● wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
● łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych

Temat tygodnia: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5-latków:
• rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
• budzenie zainteresowania literami,
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, poznawanie ekosystemu leśnego,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
• rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat ptaków,
• rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie mowy.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
● rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych;
● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
● cieszenie się z sukcesów innej osoby;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
● szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
● wspólne wykonywanie prac plastycznych;
● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.
Językowa aktywność dziecka:
● aktywne słuchanie rozmówcy;
● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
● rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
● tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
● odróżnianie druku od pisma odręcznego.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
● posługiwanie się zabawkami na baterie;
● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
● wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych, np.: plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp. oraz tworzywa przyrodniczego;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
Aktywność poznawcza dziecka:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
● dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);
● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
● poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
● porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
● rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
● rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
● wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych;
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
● nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
● wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) oraz treści programowe dla 4-latków:

Temat tygodnia: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:
• rozwijanie mowy;
• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
• zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza;
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• kształcenie poczucia rytmu;
• doskonalenie dykcji i artykulacji,
• rozwijanie sprawności ruchowej;
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności manualnej;
• wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
● korzystanie z toalety;
● spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
● składanie ubrań przed leżakowaniem;
● udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
● nabywanie koordynacji ruchowej;
● nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
● uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
● dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy;
● systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby);
● spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie spożycia napojów gazowanych);
● naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie we wspólnych zabawach;
● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
● współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
● odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
● spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
● maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
● wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
● słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
● powtarzanie krótkich rymowanek;
● wypowiadanie się prostymi zdaniami;
● rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
● uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
● nazywanie barw podstawowych;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
● uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
● powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
● nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
● uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
● porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
● zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
● liczenie palców, przedmiotów itp.;
● obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
● rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
● układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
● obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
● obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
● składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Temat tygodnia: Kto może być nauczycielem?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:
• rozwijanie mowy;
• zapoznanie z zawodem nauczyciela,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
• rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem,
• doskonalenie techniki ruchu;
• doskonalenie dykcji i artykulacji,
• rozwijanie sprawności ruchowej;
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• zdobywanie informacji na temat rodzajów prezentów, które można wręczyć nauczycielowi;
• rozwijanie umiejętności plastycznych.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
● zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
● spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
● odkładanie prac na półki indywidualne;
● udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
● nabywanie koordynacji ruchowej;
● nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
● podejmowanie prób wspólnych zabaw;
● poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie we wspólnych zabawach;
● określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
● przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
● odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:
● wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
● określanie tego, co dziecko lubi robić;
● odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
● poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
Językowa aktywność dziecka:
● rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
● wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
● słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
● powtarzanie krótkich rymowanek;
● wypowiadanie się prostymi zdaniami;
● recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy;
● stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
● rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
● uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
● oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
● uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
● wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
● wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
● powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
● nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
● uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
● uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
● porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
● obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
● wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
● określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
● składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Temat tygodnia: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• rozwijanie swobody ruchów;
• doskonalenie dykcji i artykulacji,
• rozwijanie sprawności ruchowej;
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
• rozwijanie sprawności manualnej;
• rozwijanie ciekawości poznawczej

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● zakładanie ubrań, butów;
● spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
● odkładanie prac na półki indywidualne;
● udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
● naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
● podejmowanie prób wspólnych zabaw;
● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie we wspólnych zabawach;
● współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
● odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● określanie tego, co dziecko lubi robić;
● spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
● sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
● uważne słuchanie rozmówcy;
● stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
● wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
● słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
● wypowiadanie się prostymi zdaniami;
● obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
● uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
● nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
● zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
● porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
● liczenie palców, przedmiotów itp.;
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
● zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
● obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

Temat tygodnia: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:
• rozwijanie mowy;
• rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych,
• poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt;
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych;
• doskonalenie percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności ruchowej;
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
• poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią;
• rozwijanie umiejętności manualnych.

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
● zakładanie ubrań, butów;
● spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
● odkładanie prac na półki indywidualne;
● udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru).
Artystyczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
● uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
● naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
● rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● uczestniczenie we wspólnych zabawach;
● odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
● spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
● różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
● sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
● stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
● wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
● słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
● wypowiadanie się prostymi zdaniami;
● powtarzanie krótkich rymowanek;
● rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
● śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
● rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
● uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
● powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
● liczenie palców, przedmiotów itp.;
● określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
● obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
● pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).