BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 listopada 2021 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc   grudzień :

 

W miesiącu grudniu   będziemy   realizować następujące tematy :

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Kim będę , gdy dorosnę .
 3. Święta za pasem.
 4. Świąteczne tradycje. 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo -skutkowego –opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie ze zwyczajami mikołajkowymi.
 • Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki oraz dekorowania sali.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie prac plastycznych związanych ze Świętami.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu gwiazdek, choinek
 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe nakrycie.
 • Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą i wiązanie ich z aktualną porą roku.

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
 • Zabawy z „Powitankami ” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
 • Zabawy wprowadzające do tematu dnia–zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe,
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem .
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę , zabawy słowne, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy np. na śniegu.