BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 lutego 2022 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc luty :

 

W miesiącu lutym   będziemy   realizować następujące tematy :

 1. Baśnie, bajki, legendy.
 2. Bale, bale w karnawale.
 3. W dawnych czasach.
 4. Wynalazki.

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne: 

 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wypowiadanie się na temat książek  – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela
 • Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła.
 • Wspólne tworzenie bajki.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Rozumienie pojęcia karnawał.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 • Podawanie nazw strojów balowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni– wykonanie maski karnawałowej.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti.
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Poznanie i wykonanie ozdób karnawałowych; ozdabianie sali.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Poznawanie i określanie właściwości soli.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych.
 • Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
 • Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 • Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.
 • Doskonalenie celności rzutu.
 • Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 • Skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie z historią żarówki.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw, przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami ” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
 • Zabawy wprowadzające do tematu dnia–zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe,
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem .
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę , zabawy słowne, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy np. na śniegu.