BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 17 listopada 2021 r.

Muzyka odgrywa bardzo ważną role we wszechstronnym rozwoju dziecka. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej, dlatego dzieci z grupy „Słoneczka” biorą udział w różnych formach aktywności muzycznych i ruchowych, takich jak np. śpiew, taniec, słuchanie muzyki, nauka gry na instrumentach. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci.