BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 września 2021 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na wrzesień.

 

Temat: To jestem ja

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych,
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa,
 • próby swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie, kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

 

Temat: Moja grupa

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

 

Temat: Moja droga do przedszkola

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • rozwijanie mowy,
 • samodzielne wykonanie poznanej piosenki,
 • rozwijanie dykcji i artykulacji,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło,
 • poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

 

Temat: Idzie jesień… przez las, park

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy i pamięci.