BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 27 czerwca 2023 r.

Z wielką radością informujemy, że grupa Obłoczki zdobyła dla naszego przedszkola Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury.  Jest on efektem realizacji przez naszą placówkę Międzynarodowego Projektu  Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jego organizatorami byli p.  Aneta Konefał, Grupa MAC S.A. oraz wydawca miesięcznika „Bliżej przedszkola”. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. W ciągu całego roku szkolnego realizowaliśmy  następujące moduły: „Czytamy z małym misiem”, „Projekt Emocje w życiu codziennym”, „Pamiętnik Naszej grupy”, „Zmisiowane zajęcia”, „Mały miś i zdrowe nawyki”, „Spacerki literackie”. Udział w projekcie wpłynął na wzbogacenie wiadomości przyrodniczych i doświadczeń dzieci, rozwój czytelnictwa, zainteresowań ochroną przyrody, kształtowanie  wiodących kompetencji kluczowych, postaw i respektowanie norm społecznych, wychowanie do wartości  i in. zgodnie z polityką oświatową MEN.

WSZYSTKIM RODZICOM I DZIECIOM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJE PROJEKTU BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

certyfikat wzorowej placówki