BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 11 października 2022 r.

Nasze tematy kompleksowe:

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie.
 2. Kto może być nauczycielem.
 3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia dla 5-latków:

 • Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z pracą lekarza (różnych specjalności).
 • Omówienie piramidy zdrowego żywienia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 • Omówienie znaczenia wiatru w życiu roślin i ludzi.
 • Poszerzanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt.
 • Poznanie ekosystemu leśnego.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Poznanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów np: poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie.
 • Odkrywanie zapisu cyfr:1,2,3,4.
 • Budzenie zainteresowania literami.
 • Stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy.
 • Wyodrębnianie w słowach sylab; liczenie ich, tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
 • Uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru.
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.
 • Prezentowanie własnych wytworów, dokonanie samooceny ich wykonania.
 • Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.
 • Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 • Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Zamierzenia dla 4-latków:

 • Zapoznanie ze sposobem przygotowywania przetworów na zimę.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
 • Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszących dźwięków, rozpoznawanie również za pomocą wzroku, dotyku.
 • Stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • Rozumienie sposobów przystosowania zwierząt do środowiska, w którym występują.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych, przebywanie na świeżym powietrzu.
 • Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji.
 • Spożywanie zdrowej żywności.
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.