BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 10 marca 2024 r.

UWAGA

WAŻNA INFORMACJA

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola,

składają (zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2024/P Prezydenta m. Poznania z dnia 26 stycznia 2024)

w terminie 13 – 19 marca 2024 r.

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2024/25.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od września 2024 r.