BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 kwietnia 2020 r.

TYDZIEŃ 1

Temat tygodnia: Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,
 • poznawanie różnych pisanek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,
 • przygotowanie prostych potraw z jajek,
 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

 

TYDZIEŃ 2

Temat tygodnia: Wiosenne powroty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • układanie działań do podanych zadań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,
 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,
 • zapoznanie z wyglądem szpaka.

 

TYDZIEŃ 3

Temat tygodnia: Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania.

 

TYDZIEŃ 4

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.