BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Przedszkole nr 28 im. „Małych Astronomów” jest samorządowym przedszkolem w poznańskiej dzielnicy Grunwald. Powstało w 1977 roku. Mieści się w parterowym budynku przy ul. Galileusza. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw z daleka od ruchliwych ulic. Przedszkole posiada 125 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, przydzielonych do 5 grup. Każda grupa posiada swoją salę: przestronną, funkcjonalną, przytulną i bezpieczną. Dnia 29 maja 2007 r. odbyła się uroczystość nadania imienia „Małych Astronomów”.
We wrześniu 2013 roku, przedszkole zostało zgłoszone do sieci placówek – PROMUJĄCYCH ZDROWIE. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Dlatego edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej wspólnie z rodzicami. Bardzo ważnym czynnikiem stało się dla nas wdrażanie dzieci do dbania o czystość i ochronę środowiska jako środka mającego ogromny wpływ na stan zdrowia naszego społeczeństwa.
Przystąpiliśmy również do programu „Mały Wolontariat”, który pomaga naszym wychowankom uwrażliwić się na otaczający ich świat, który ma ich zachęcić do stworzenia wspólnie z dorosłymi Planety Pomocy – przestrzeni, w której spotykają się dzieci i dorośli ze wszystkimi swoimi radościami, smutkami, troskami, marzeniami i planami. Staramy się nauczyć dzieci jak słuchać, patrzeć, przeżywać, działać i troszczyć się o siebie i innych.
Jako „Mali Astronomowie” zapoznajemy się z astronomią co może zaowocować rozwojem pewnych umiejętności. Badania astronomiczne rozwijają w dzieciach takie cechy jak: spostrzegawczość i umiejętność wnikania w sens czynionych obserwacji. Dziecko, które zainteresuje się astronomią z tym większą ciekawością, będzie się uczyć przyrody, geografii, matematyki czy fizyki. Już w wieku przedszkolnym można rozwijać w dzieciach nie tylko myślenie obrazowo-poglądowe, ale w pewnym stopniu i myślenie abstrakcyjne. Jesteśmy przekonani, że zapoznanie dzieci z astronomią wyzwoli w nich chęć poszerzenia wiedzy o gwiazdach i planetach.
Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, a także korzystaniu z szerokiej gamy form i metod pracy, pomagamy dzieciom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, poznawczymi, motywacyjnymi. Uczymy je optymizmu, wiary i zaufania we własne siły. Wspomagamy ich indywidualny rozwój, prowadzimy działania kompensujące braki edukacyjne i rozwijające ich zdolności.
Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a mimo to systematycznie uczestniczą one w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy. W swojej pracy wyróżniają się otwartością na nowe doświadczenia, chęcią doskonalenia oraz odpowiedzialnością za innych.
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług przez przedszkole, praca naszej placówki ustawicznie podlega weryfikacji. Miernikiem oceny jest radość dzieci, zadowolenie ich rodziców, satysfakcja zespołu z osiągnięć i efektów swojej pracy. Weryfikację stanowi codzienna praktyka, otwartość na zmiany, wdrażanie innowacji.