BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Rytmika – jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala emocje i wyobraźnię.

W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno muzyki, ruchu i otaczającego świata. Współdziała z programem wychowania w przedszkolu, w kształceniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.

Zajęcia rytmiczne obejmują ruch przy muzyce, śpiew oraz ćwiczenia mowy, słuchanie muzyki, grę na instrumentach perkusyjnych, tańce dla dzieci oraz zabawy muzyczno – ruchowe.

W ramach zajęć rytmicznych realizowany jest program artystyczny prezentowany podczas imprez okolicznościowych przedszkola takich jak:

Pasowanie na Przedszkolaka

Spotkania Gwiazdkowe

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Mamy i Taty

Zakończenie Przedszkola