BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 września 2021 r.

Nasze tematy kompleksowe na październik:

 1. Idzie jesień przez park, las.
 2. Idzie jesień przez ogród i sad.
 3. Poznajemy pracę listonosza.
 4. Idzie jesień do zwierząt.

Zamierzenia:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie (dostrzeganie zmian kolorów liści).
 • Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody (kasztany ,żołędzie, jarzębina), wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych drzew i ich owoców.
 • Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia.
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, ukazywanie ich wartości odżywczych, przezwyciężanie niechęci do ich zjadania.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, zapamiętywanie tekstu i melodii.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów (kolaż).
 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym, gra na instrumentach (grzechotki, kołatki, bębenki).
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.