BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 kwietnia 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc kwiecień.

Temat tygodnia: Wiosenne powroty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,

 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,

 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,

 • doskonalenie aparatu mowy,

 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

 • wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,

 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,

 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

 • zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • utrwalanie wiadomości na temat ptaków,

 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,

 • poznawanie nazw ptaków,

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • układanie działań do podanych zadań,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • utrwalanie poznanej piosenki,

 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,

 • rozwijanie mowy,

 • budzenie zainteresowania przyrodą,

 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,

 • zintegrowanie dzieci,

 • zapoznanie z wyglądem szpaka.

Temat tygodnia: Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,

 • zachęcanie do wypowiadania się w grupie,

 • współdecydowanie o aranżacji sali przedszkolnej,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • zapoznanie z tradycją malowania pisanek,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

 • reagowanie na ustalone sygnały: słowne i muzyczne,

 • określanie kierunków ruchu,

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • utrwalanie umiejętności ustawiania się w parach, w rzędzie,

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,

 • rozwijanie mowy,

 • zachęcanie do podejmowania działalności plastycznej,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,

 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,

 • poznawanie różnych pisanek,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,

 • poznawanie budowy i właściwości jajka,

 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,

 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,

 • przygotowanie prostych potraw z jajek,

 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

Temat tygodnia: Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,

 • zapoznanie z pracą rolnika,

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • zwracanie uwagi na wykorzystanie całej powierzchni kartki podczas rysowania,

 • utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych,

 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego,

 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich,

 • rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją słowną,

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,

 • przełamywanie nieśmiałości i lęku przed wystąpieniami publicznymi.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,

 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,

 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • rozwijanie umiejętności mierzenia,

 • mierzenie długości stopami, krokami,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • poznawanie nowej techniki plastycznej,

 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,

 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,

 • zachęcanie do wspólnego działania,

 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania.

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

 • kształtowanie postawy proekologicznej,

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,

 • zachęcanie do obserwowania przyrody,

 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,

 • rozwijanie zdolności skupienia uwagi,

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

 • zachęcanie do uprawiania roślin,

 • rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,

 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • zachęcanie do dbania o środowisko,

 • poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów,

 • kształtowanie nawyków ekologicznych,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej,

 • utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody,

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,

 • kształtowanie postaw proekologicznych,

 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

 • utrwalanie poznanych liter,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności manualnych,

 • zachęcanie do segregowania śmieci,

 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,

 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,

 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,

 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.