BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 listopada 2021 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc grudzień.

 

Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie umiejętności matematycznym,
• zachęcanie do uważnego słuchania N.,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
• rozwijanie sprawności fizycznych,
• rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
• rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
• poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
• integrowanie się dzieci.

Temat: Idzie zima ze śniegiem

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,
• rozwijanie sprawności ruchowej.
• Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
• rozwijanie sprawności fizycznych,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wykonywanie uproszczonych kroków walca,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
• poznawanie nazw sportów zimowych,
• zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
• badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
• ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

Temat: Idą święta

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
• wzbogacanie zasobu słownictwa,
• utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
• wzbogacenie słownictwa,
• rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
• rozwijanie wrażliwości fonemowej,
• utrwalanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
• rozwijanie sprawności fizycznych,
• reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
• rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• składanie formy przestrzennej według instrukcji,
• zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
• przygotowanie prostych wypieków,
• zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
• utrwalanie swojego adresu zamieszkania.