BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 października 2021 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc październik.

 

Temat: Idzie jesień …przez ogród i sad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
 • utrwalanie znajomości kolorów,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Temat:  Idzie jesień…do zwierząt

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

Temat: Co z czego otrzymujemy

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
 • poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
 • łączenie ruchu z piosenką,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z etapami powstawania mąki,
 • właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat:  Idzie jesień … z deszczem

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • zwracanie uwagi na środki ostrożności,
 • instrumentacja do piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.