BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 23 kwietnia 2022 r.

W kwietniu ogłosiłyśmy konkurs plastyczny „EKOLOGIA”.

Celem konkursu było podnoszenie  świadomości ekologicznej wśród dzieci, kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.

Dzieci wykonały plakaty zachęcające do dbania o środowisko naturalne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. A oto laureaci konkursu i ich prace.